Buikdrukmeting

AbViser

Het AbViser blaas-buikdrukmeet-systeem is een non-invasieve methode om snel en op uniforme wijze intra-abdoninale drukken (IAP) te meten en te monitoren. Dit kan eenvoudig door het Abviser systeem tussen de bestaande (standaard) urineblaaskatheter te plaatsen.

Met het Abviser buikdrukmeetsysteem meet u eenvoudig binnen 30 seconden de IAP. Het frequent meten en bewaken van de trend bevorderd vroegtijdige herkenning van intra-abdominale-hypertensie (IAH) en het abdominale-compartiment-syndroom (ACS) Dit geeft interventiemogelijkheden en verlaagd de morbiditeit en mortaliteit. Alle data zijn eenvoudig reproduceerbaar via uw bestaande patiënten monitor.


Het Abviser buikdruksysteem: Wacht niet op signalen van ACS. Signaleer en handel tijdig, voordat kritische drukken zich ontwikkelen.
Relevante bestanden


Luchtweg Management

Gesloten uitzuigsystemen
Endotracheale tubes
Ventilatie
Intubatie & hulpmid.
Resuscitatie syst.
Beademingsfilters
Airway Management Training Modellen

Zuurstof & Verneveling

Diagnostiek
Zuurstoftherapie
Medicatie verneveling
Vernevel compressor
Accessoires

Tracheotomie Laryngectomie

Percutane Dilatatie
Canules
Monitoring
Verzorging