Hyperinflatie syst.

Hyperinflatie systeem

MC Europe levert de hyperinflatiesystemen net als de CPR bags van het amerikaanse Mercury. Mercury staat voor kwaliteit en duurzaamheid en dat is ook weer terug te zien in de hyperinflatie systemen. Ze zijn voorzien van een manometer om een exacte weergave van de aanwezige druk in cm/H2O te monitoren zodat u constant zicht heeft op wat er gebeurt.

De systemen zijn leverbaar in verschillende maatvoeringen
Relevante bestanden


Luchtweg Management

Gesloten uitzuigsystemen
Endotracheale tubes
Ventilatie

    Non Invasief

    CPAP/BiPap Systeem

    Beademingscircuits

    CPAP systemen

    Resuscitatie syst.

       CPR bags

       Hyperinflatie syst.

       Neo-Tee

    Accessoires

       Manometers

       PEEP klep

Intubatie & hulpmid.
Beademingsfilters
Airway Management Training Modellen

Zuurstof & Verneveling

Diagnostiek
Zuurstoftherapie
Medicatie verneveling
Vernevel compressor
Accessoires

Tracheostomie Laryngectomie

Percutane Dilatatie
Canules
Monitoring
Verzorging