Ventilatie

Ventilatie

Ventilatie is een breed begrip.
MC Europe levert een uitgebreide range aan ventilatie-gerelateerde producten.
Denk hierbij o.a. aan beademingsmaskers, -ballonnen en -circuits, hyperinflatie- en resuscitatiesystemen.
Relevante bestanden


Luchtweg Management

Gesloten uitzuigsystemen
Endotracheale tubes
Ventilatie
Intubatie & hulpmid.
Resuscitatie syst.
Beademingsfilters
Airway Management Training Modellen

Zuurstof & Verneveling

Diagnostiek
Zuurstoftherapie
Medicatie verneveling
Vernevel compressor
Accessoires

Tracheotomie Laryngectomie

Percutane Dilatatie
Canules
Monitoring
Verzorging
Laryngectomie